6

quốc gia có chương trình liên kết

342

học sinh đã tham dự chương trình liên kết

11

trường đại học quốc tế là đối tác

Đại học quốc gia Đài Loan

Trường ĐH Quốc gia Đài Loan được thành lập vào 1928 với danh hiệu ĐH Hoàng gia Taihoku (Đài Bắc). Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai vào năm 1945 chính phủ Đài Loan khôi phục và tổ chức lại, đổi tên trường là ĐH Quốc gia Đài Loan (National Taiwan University -NTU).

Trường NTU là trường ĐH tổng hợp danh tiếng và toàn diện nhất Đài Loan, đóng vài trò quan trọng trong sự phát triển của Đài Bắc, Đài Loan. Trường thuộc nhóm 70/200 trường Đại học hàng đầu trên thế giới, đứng thứ 3 trong các trường ĐH ở Châu Á. NTU có 7 cơ sở, chiếm 1% toàn bộ lãnh thổ Đài Loan.

NTU là nơi đào tạo nhiều nhà trí thức, các học giả và những người nổi tiếng trong các lĩnh vực của Đài Loan.

Hiện nay NTU có 11 trường con, 54 khoa đào tạo đại học và 103 các viện đào tạo sau đại học (cho hơn 100 chương trình thạc sĩ và 91 chuyên ngành tiến sĩ).

Trường NTU là trường ĐH tổng hợp danh tiếng và toàn diện nhất Đài Loan, đóng vài trò quan trọng trong sự phát triển của Đài Bắc, Đài Loan. Trường thuộc nhóm 70/200 trường Đại học hàng đầu trên thế giới, đứng thứ 3 trong các trường ĐH ở Châu Á. NTU có 7 cơ sở, chiếm 1% toàn bộ lãnh thổ Đài Loan.

NTU là nơi đào tạo nhiều nhà trí thức, các học giả và những người nổi tiếng trong các lĩnh vực của Đài Loan.

Hiện nay NTU có 11 trường con, 54 khoa đào tạo đại học và 103 các viện đào tạo sau đại học (cho hơn 100 chương trình thạc sĩ và 91 chuyên ngành tiến sĩ).

Trường có hơn 2000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 60 nước. Khoa xây dựng của NTU (đơn vị phối hợp với trung tâm Hợp tác đào tạo và Tư vấn Quôc tế -ĐHXD thực hiện chương trình Thạc sĩ liên kết) là một trong những khoa xếp hạng cao trong số các khoa xây dựng trên thế giới .

Từ những năm 2006, các đoàn công tác của Đại học Quốc gia Đài Loan (NTU) đã sang ĐHXD trao đổi và bàn về các hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.