6

quốc gia có chương trình liên kết

342

học sinh đã tham dự chương trình liên kết

11

trường đại học quốc tế là đối tác

Khóa học tiếng anh tăng cường tại Đại học Mississippi (Hoa Kỳ) – Kỳ mùa thu năm 2020

Trường Đại học Mississippi (Hoa Kỳ) thông báo Khóa học tiếng Anh tăng cường Học kỳ mùa thu (Fall Semester) năm 2020.

1. Các mốc thời gian:

– Thời hạn đăng ký học: 01/7/2020

– Thời hạn đăng ký học bổng: 15/7/2020

– Học kỳ mùa thu bắt đầu từ: 16/8/2020

2. Thông tin liên hệ

* Để có thông tin chi tiết, hoàn thành đăng ký, mời xem tại: http://tinyurl.com/UMIEP-info

* Thông tin liên hệ:

– Website: http://iep.olemiss.edu

– Email: iep@olemiss.edu

– WhatsApp: +16628163680