6

quốc gia có chương trình liên kết

342

học sinh đã tham dự chương trình liên kết

11

trường đại học quốc tế là đối tác

Chương trình tiếng anh TOEIC

Theo chỉ đạo của BGH nhà trường và Phòng Đào tạo, nhằm phục vụ cho việc hỗ trợ và đào tạo cho Sinh viên Đại học Xây dựng đáp ứng chuẩn đầu ra về tiếng Anh (TOEIC 450), Khoa Đào tạo Quốc tế phối hợp với Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế (ICCEC) mở các lớp Tiếng Anh TOEIC với các trình độ. Hỗ trợ giảng dạy cho các chương trình này là các giảng viên trường Đại học Quốc gia (Khoa Quốc tế), Đại học Ngoại ngữ, và Đại học Xây dựng (các giáo viên được tuyển chọn từ Bộ môn Ngoại ngữ).

Chương trình Tiếng Anh TOEIC

Các khoá TOEIC:

 • PRE-TOEIC: được thiết kế đặc biệt dành riêng cho học viên có trình độ tiếng Anh ở mức cơ bản hoặc mới bắt đầu học. Kết thúc khoá học, Sinh viên dự kiến đạt TOEIC 250.
 • TOEIC 250-350: được thiết kế dành cho học viên có trình độ tiếng Anh ở mức khoảng TOEIC 250. Kết thúc khoá học, Sinh viên dự kiến đạt TOEIC 350.
 • TOEIC 350-400: được thiết kế dành cho học viên có trình độ tiếng Anh ở mức khoảng TOEIC 350. Kết thúc khoá học, Sinh viên dự kiến đạt TOEIC 400.
 • TOEIC 400-450: được thiết kế dành cho học viên có trình độ tiếng Anh ở mức khoảng TOEIC 400. Kết thúc khoá học, Sinh viên dự kiến đạt TOEIC 450.
 • INTENSIVE TOEIC: được thiết kế dành cho học viên trình độ còn thấp mà sắp đến thời gian tốt nghiệp ra trường. Khoá học sẽ giúp các bạn sinh viên đạt trình độ TOEIC 450 sau 150h học tăng cường.

Đối tượng tham gia khóa học:

Sinh viên có nhu cầu nâng cao trình độ TOEIC, và có các trình độ phù hợp với các khoá học được thiết kế ở trên.
Tất cả các học viên đều có kiểm tra đầu vào, và hỗ trợ đăng ký thi lấy chứng chỉ TOEIC nội bộ do trường Đại học Xây dựng cấp.

Mục tiêu của các khóa học TOEIC:

GIÚP SINH VIÊN NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH VÀ ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA VỀ NGOẠI NGỮ

 • Từ vựng: Nâng cao vốn từ vựng về các chủ đề thường gặp trong bài thi TOEIC
 • Ngữ pháp: Củng cố kiến thức ngữ pháp cần thiết trong bài thi TOEIC
 • Kỹ năng thi TOEIC:
  • Hiểu rõ cấu trúc bài thi TOEIC
  • Học cách phân tích yêu cầu từng thành phần của bài thi TOEIC
  • Luyện tập các chiến lược làm bài thi TOEIC ở mức độ cơ bản

Tài liệu học tập:

Giáo trình chính:

 • Level PRE-TOEIC: Kim Chang Su, Yoon Cheon Gi, “Smart TOEIC”
 • Level TOEIC 250-350: Anne Taylor, Casey Malarcher, “Starter Toeic”, Third Edition
 • Level TOEIC 350-400: Kim Soyeong. Park Won, “Big Step TOEIC 1”
 • Level TOEIC 400-450: Kim Soyeong. Park Won, “Big Step TOEIC 2”
 • Level INTENSIVE TOEIC: Kết hợp các giáo trình trên

Giáo trình bổ trợ:

 • Paul Edmunds & Anne Taylor, “Developing skills for the TOEIC Test”
 • Lee Hyejeong, Park Juhui, John Boswell, Henry Ame, “Tomato TOEIC”
 • Lin Lougheed “600 essential words for the TOEIC test”

Các tài liệu luyện thi do giáo viên cung cấp

Thời gian học tập:

Học viên học trong 30 buổi (tương đương 60 giờ)

Học phí:

Học viên đóng học phí 01 lần duy nhất trước khi tham dự mỗi khóa học: 1.100.000 đồng (Đối với trình độ PRE-TOEIC và INTENSIVE TOEIC, học phí sẽ cao hơn do thời gian học dài hơn. Xem chi tiết ở Flyer kèm theo)

Liên hệ và Đăng ký:

Đăng ký trực tiếp:

Đăng ký theo Form tại:
+ Khoa Đào tạo Quốc tế
12H2 (ngay sảnh tầng1 nhà H2) – Trường Đại học Xây dựng
+ Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế
Tầng 5 Nhà Thí nghiệm – Trường Đại học Xây dựng

Đăng ký qua email:

Email: dtqt@nuce.edu.vn / huyendtt@nuce.edu.vn

Đăng ký qua điện thoại:

Cố định: 04-3628 5371/ 04-3218 1583
Di động: 0933 319 368 / 0912 818 033