6

quốc gia có chương trình liên kết

342

học sinh đã tham dự chương trình liên kết

11

trường đại học quốc tế là đối tác

Tổ chức thi Chứng chỉ TOEIC, IELTS quốc tế

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức thi Chứng chỉ TOEIC, IELTS quốc tế

Khoa Đào tạo Quốc tế vừa ký Thoả thuận hợp tác với Hội đồng Anh và công ty IIG trong việc tổ chức thi lấy Chứng chỉ IELTS và TOEIC quốc tế.

Khoa Đào tạo Quốc tế xin thông báo tới toàn thể sinh viên và học viên trong và ngoài trường Đại học Xây dựng về việc tổ chức thi Chứng chỉ TOEIC, IELTS quốc tế như sau:

1. Quy trình đăng ký dự thi

  • Làm thủ tục đăng ký và đóng lệ phí thi tại Khoa Đào tạo Quốc tế, phòng 12 Nhà H2.
  • Lệ phí dự thi thi chứng chỉ:
    • Chứng chỉ IELTS là: 4.650.000 đ (Áp dụng với sinh viên trường ĐHXD và trường ngoài).
    • Chứng chỉ TOEIC là: 500.000 đ (Chỉ áp dụng với sinh viên trường Đại học Xây dựng). Đối với sinh viên trường ngoài, lệ phí thi Chứng chỉ TOEIC là 800.000 đ/sinh viên). Lệ phí này chỉ áp dụng cho các đăng ký trong tháng 1/2017.

2. Nội dung và hình thức thi

Nội dung và hình thức thi tuân theo quyển hướng dẫn thi, sẽ được cung cấp cho sinh viên sau khi đăng ký và nộp hồ sơ.

3. Địa điểm thi

Tầng 4 – Trung tâm thông tin tư liệu thư viện (nếu đủ số lượng sinh viên dự thi: Trong trường hợp số sinh viên đăng ký dự thi IELTS từ 20 sinh viên trở lên hoặc số sinh viên đăng ký dự thi TOEIC từ 50 sinh viên trở lên).

Tại địa điểm thi của Hội đồng Anh hoặc IIG nếu số lượng sinh viên ít hơn số lượng quy định kể trên.

Nơi nhận:

  • Các sinh viên và học viên
  • Website KĐTQT
  • Lưu ĐT.

TRƯỞNG KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

TS. Tạ Quỳnh Hoa