6

quốc gia có chương trình liên kết

342

học sinh đã tham dự chương trình liên kết

11

trường đại học quốc tế là đối tác

Thông báo học bổng Thạc sĩ tại Đại học Brescia, Italia

Đại học Brescia, Italia thông báo học bổng cho bậc học Thạc sĩ năm học 2018 – 2019 và 2019 – 2020 như sau:

  1. Số lượng học bổng: 15 học bổng
  2. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
  3. Học bổng bao gồm: 5.500 euros/ năm trong vòng 02 năm
  4. Ngành đào tạo:

– Công nghệ truyền thông đa phương tiện

– Kĩ thuật xây dựng và môi trường

– Quản lí kinh doanh quốc tế; Quản lí kinh tế xanh và bền vững

– Khoa học công nghệ vì sức khỏe dân số

  1. Yêu cầu của ứng viên:

– Là cư dân không phải quốc tịch Italia

– Có bằng cử nhân phù hợp với ngành học đăng kí. Kết quả học tập tốt (GPA từ 3.2/4) và có chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc chứng chỉ tiếng Anh tương ứng với cấp độ B2 trong khung tham chiếu năng lực Ngôn ngữ chung Châu Âu CEFR

  1. Hạn nộp hồ sơ:

Ngày 30 tháng 04 năm 2018

  1. Liên hệ:

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ email: internationalstudents@unibs.it