6

quốc gia có chương trình liên kết

342

học sinh đã tham dự chương trình liên kết

11

trường đại học quốc tế là đối tác

Thông báo Chương trình Trao đổi sinh viên tại ĐH Quốc gia Đài Loan (NTU) – Năm học 2019-2020

1. Đối tượng tham gia:

– Bậc Đại học: Sinh viên hệ chính quy trường ĐHXD từ năm thứ 2 trở lên, ưu tiên năm thứ 3 và thứ 4

– Bậc Sau Đại học: Học viên đang học Thạc sỹ trường ĐHXD

2. Chuyên ngành trao đổi:

– Bậc Đại học: Kỹ thuật Xây dựng (Civil Engineering), Kỹ thuật Giao thông (Railway Engineering), Kiến trúc (Architectural Engineering), Môi trường (Enviromental Engineering)

– Bậc Sau Đại học: Địa Kỹ thuật (Geotechnical Engineering), Kỹ thuật Kết cấu (Structural Engineering), Công trình Thủy (Hydraulic Engineering), Kỹ thuật Giao thông (Transportation Engineering), Kỹ thuật với sự trợ giúp của Máy tính (Computer-Aided Engineering), Kinh tế & Quản lý Xây dựng (Construction Engineering and Management) và Kỹ thuật Khảo sát (Surveying Engineering).

3. Khoa đối tác trong CT trao đổi: Khoa Xây dựng (DCE) trường ĐH Quốc gia Đài Loan (NTU).

Trường Đại học Quốc gia Đài Loan (NTU)

4. Thời gian trao đổi: 1 học kỳ (5 tháng) hoặc 1 năm học

– Kỳ 1 tại NTU: từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 01 năm sau

– Kỳ 2 tại NTU: từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 6 hàng năm

5. Số lượng sinh viên trao đổi: 5 sinh viên (cả đại học và cao học)/ học kỳ, tổng 10 SV/năm

6. Yêu cầu đối với ứng viên: Là sinh viên đại học hoặc cao học của trường ĐHXD thỏa mãn các điều kiện:

– Có chuyên ngành học phù hợp với các chuyên ngành trao đổi tại NTU;

– Có kết quả học tập tốt;

– Đạt trình độ tiếng Anh từ B1 trở lên (theo khung tham chiếu chung châu Âu);

– Được Khoa Đào tạo Quốc tế (FIE) tuyển chọn và đề cử sang học trao đổi tại NTU.

7. Tài chính:

a. Học phí: Được miễn học phí tại cả 2 trường – ĐHXD và NTU trong học kỳ hoặc năm học trao đổi;

b. Chi phí khác:

– Vé máy bay 2 chiều, chi phí đi lại …

– Tổng các chi phí tại Đài Loan: khoảng 40.000.000 VNĐ/học kỳ

c. Hỗ trợ : Các sinh viên có kết quả học tập tốt sẽ có cơ hội nhận hỗ trợ của trường NTU ( vé máy bay khứ hồi).

8. Thời hạn:

a. Ứng viên đăng ký tại FIE, ICCEC: 

– Cho Học kỳ 1/2019-2020 tại NTU: từ 01/02/2019 đến 15/03/2019

– Cho Học kỳ 2/2019-2020 tại NTU: từ 01/09 đến 30/9/2019

b. Ứng viên nộp hồ sơ cho FIE, ICCEC:

– Cho Học kỳ 1/2019-2020 tại NTU: trước ngày 31/03/2019

– Cho Học kỳ 2/2019-2020 tại NTU: trước ngày 31/10/2019

Thông tin chi tiết, liên hệ:

– Khoa Đào tạo Quốc tế (FIE) – Phòng 12, Tầng 1, Nhà H2

ĐT: 024 3218 1583/ Email: dtqt@nuce.edu.vn

– Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế (ICCEC) – Tầng 5 Nhà thí nghiệm 9 tầng

ĐT: 024 3628 5371/ Email: iccec.nuce.hn@gmail.com

Website: www.dtqt.nuce.edu.vn / www.daotaoquoctedhxd.edu.vn