6

quốc gia có chương trình liên kết

342

học sinh đã tham dự chương trình liên kết

11

trường đại học quốc tế là đối tác

Thông báo Chương trình Trao đổi sinh viên tại Đại học Quốc gia Đài Loan (NTU)- Kỳ 1- Năm học 2020-2021

Trường Đại học Quốc gia Đài Loan được thành lập năm 1928 với danh hiệu ĐH Hoàng gia Taihoku (Đài Bắc), và đến năm 1945 được đổi tên thành trường Đại học Quốc gia Đài Loan (National Taiwan University – NTU). Trường NTU là trường đại học tổng hợp danh tiếng và toàn diện nhất Đài Loan, đóng vài trò quan trọng trong sự phát triển của Đài Bắc, Đài Loan. Trường thuộc nhóm 70/200 trường đại học hàng đầu trên thế giới, đứng thứ 3 trong các trường đại học ở Châu Á. Khoa  Xây dựng của NTU (đơn vị hợp tác với trường ĐHXD thực hiện chương trình Liên kết Đào tạo Thạc sĩ) là một trong những khoa xếp hạng cao trong số các khoa xây dựng trên thế giới. Bên cạnh hoạt động hợp tác chính là chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ được triển khai từ năm 2008, hai trường còn hợp tác trong nghiên cứu khoa học, đồng tổ chức hội thảo quốc tế, mà đặc biệt là chương trình trao đổi sinh viên được thực hiện từ năm 2018.

Trường Đại học Quốc gia Đài Loan (NTU)

1. Đối tượng tham gia:

• Bậc Đại học: Sinh viên hệ chính quy trường ĐHXD tất cả các năm, ưu tiên năm thứ 3 và thứ 4

• Bậc Sau Đại học: Học viên đang học Thạc sỹ trường ĐHXD

2. Chuyên ngành trao đổi:

• Bậc Đại học: Kỹ thuật Xây dựng (Civil Engineering), Kỹ thuật Giao thông (Railway Engineering), Kiến trúc (Architectural Engineering), Kỹ thuật Môi trường (Enviromental Engineering)
• Bậc Sau Đại học: Địa Kỹ thuật (Geotechnical Engineering), Kỹ thuật Kết cấu (Structural Engineering), Công trình Thủy (Hydraulic Engineering), Kỹ thuật Giao thông (Transportation Engineering), Kỹ thuật với sự trợ giúp của Máy tính (Computer-Aided Engineering), Kinh tế & Quản lý Xây dựng (Construction Engineering and Management) và Kỹ thuật Khảo sát (Surveying Engineering).

3. Khoa đối tác trong CT trao đổi: Khoa Xây dựng (DCE) trường ĐH Quốc gia Đài Loan (NTU)

4. Thời gian trao đổi: 1 học kỳ (5 tháng) hoặc 1 năm học

➢ Kỳ 1 tại NTU: từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 01 năm sau
➢ Kỳ 2 tại NTU: từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 6

5. Số lượng sinh viên trao đổi: 5 sinh viên (cả đại học và cao học)/ học kỳtổng 10 SV/năm

6. Yêu cầu đối với ứng viên: Là sinh viên đại học hoặc cao học của trường ĐHXD thỏa mãn các điều kiện:

➢ Có chuyên ngành học phù hợp với các chuyên ngành trao đổi tại NTU;
➢ Có kết quả học tập tốt;
➢ Đạt trình độ tiếng Anh từ B1 trở lên (theo khung tham chiếu chung châu Âu);
➢ Được Khoa Đào tạo Quốc tế (FIE) tuyển chọn và đề cử sang học trao đổi tại NTU.

7. Tài chính:

a. Học phí:

✓ Được miễn học phí tại cả 2 trường – ĐHXD và NTU trong học kỳ hoặc năm học trao đổi;

b. Chi phí khác:

✓ Vé máy bay 2 chiều, chi phí đi lại …
✓ Tổng các chi phí tại Đài Loan: khoảng 40.000.000 VNĐ/học kỳ

c. Hỗ trợ : Các sinh viên có cơ hội được hỗ trợ tiền vé máy bay

8Thời hạn đăng ký:

a. ng viên đăng ký: Cho Học kỳ 1 năm học 2020-2021 tại NTU: trước 25/4/2020

c. Ứng viên nộp hồ sơ cho NTU: Cho Học kỳ 1 tại NTU: trước 08/5/2020

Đơn vị  vấn  hỗ trợ:

▪ Khoa Đào tạo Quốc tế (FIE) – Phòng 12, Tầng 1, Nhà H2

​ĐT: 024 3218 1583        Email: dtqt@nuce.edu.vn

▪ Trung tâm Hợp tác Đào tạo   vấn Quốc tế (ICCEC) – Tầng 5 Nhà thí nghiệm 9 tầng

Tel: 024 3628 5371​        Email: iccec.nuce.hn@gmail.com