6

quốc gia có chương trình liên kết

342

học sinh đã tham dự chương trình liên kết

11

trường đại học quốc tế là đối tác

Thông báo chương trình học bổng Tiến sĩ tại Trường Đại học Brescia năm học 2017 – 2018

Trường Đại học Brescia thông báo chương trình học bổng Tiến sĩ năm học 2017 – 2018 như sau:  Chương trình sẽ có 67 học bổng cho các ứng viên Tiến sĩ các ngành Xây dựng, Dược, Kinh tế và Luật trong đó 12 suất học bổng sẽ được dành cho các ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học (không phải là bằng của Italia) bao gồm: 05 học bổng cho ngành Xây dựng dân dụng, Môi trường, Hợp tác quốc tế và Toán học và có thể có 01 học bổng cho ngành Đánh giá và Quản lí Tài nguyên thiên nhiên.

 1. Thời gian bắt đầu học: ngày 01 tháng 11 năm 2017.
 2. Thời gian học: 03 năm.
 3. Thời gian mở đăng kí online: 14.00 ngày 07 tháng 07 năm 2017 (theo giờ Italia)
 4. Thời gian đóng đăng kí online: 13.00 ngày 25 tháng 08 năm 2017 (theo giờ Italia)
 5. Ngành học:
 • Kinh doanh và Luật doanh nghiệp
 • Phân tích tài chính và Quản lí
 • Khoa học Y tế
 • Di truyền phân tử, Công nghệ sinh học và Thử nghiệm thuốc
 • Cơ khí và kĩ thuật công nghiệp
 • Kĩ thuật thông tin
 • Xây dựng dân dụng, Môi trường, Hợp tác quốc tế và Toán học
 • Công nghệ Y tế

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Cô Tạ Quỳnh Hoa

Điện thoại: 0983280775

Email: hoatq@nuce.edu.vn