6

quốc gia có chương trình liên kết

342

học sinh đã tham dự chương trình liên kết

11

trường đại học quốc tế là đối tác

Học bổng đại học và sau đại học tại Ấn Độ năm học 2017-2018

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ thông báo tuyển sinh Chương trình học bổng đại học và sau đại học tại Ấn Độ năm học 2017-2018 đến các ứng viên quan tâm:

  • Đối tượng và điều kiện dự tuyển: Công dân Việt Nam, đủ sức khỏe để đi học ở nước ngoài, sử dụng thành thạo và có khả năng tiếp thu kiến thức bằng tiếng Anh.
  • Trình độ đại tạo: Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
  • Cơ sở đào tạo: Khoa Thủy văn Học viện Công nghệ Roorkee, Nhóm các Viện Quest, Ấn Độ.
  • Ngành đào tạo: Thủy văn, quản trị kinh doanh, kỹ sư dân dụng, kỹ sư điện tử, công nghệ thông tin…

Chương trình đào tạo, điều kiện dự tuyển, các chế độ đãi ngộ, ứng viên xem chi tiết tại địa chỉ:https://drive.google.com/file/d/0B4xxx589nVmCR1VKTHdxa0ZsUXc/view, http://doh.org.in/admission và http://www.questgoi.org/.

Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 10/7/2017.