6

quốc gia có chương trình liên kết

342

học sinh đã tham dự chương trình liên kết

11

trường đại học quốc tế là đối tác

Học bổng cho sinh viên, học viên cao học và tiến sĩ tham gia dự án Tryspaces.

Học bổng cho sinh viên, học viên cao học và tiến sĩ tham gia dự án Tryspaces.

Các bạn sinh viên năm cuối làm đồ án tốt nghiệp liên quan đến không gian công cộng sẽ nhận được học bổng này.

Chi tiết học bổng:

TRYSPACES STUDENTS

Click Here!

TRYSPACES RESEARCHERS

Click Here!

 

File PDF: Download

Liên hệ:

Trường Đại học Xây dựng – Số 55 Đường Giải phóng – Hà Nội – Việt Nam

Khoa Đào tạo Quốc tế (FIE)
Phòng 12 nhà H2 Đại học Xây dựng

SĐT: (024) 32181 583      Email: dtqt@nuce.edu.vn

Trung tâm Hợp tác Đào tạo & Tư vấn Quốc tế (ICCEC)
Tầng 5 Nhà Thí nghiệm, Đại học Xây dựng
SĐT: (024) 3628 5371      Email: iccec.nuce.hn@gmail.com
Website: www.dtqt.nuce.edu.vn / www.nuce.edu.vn