6

quốc gia có chương trình liên kết

342

học sinh đã tham dự chương trình liên kết

11

trường đại học quốc tế là đối tác

Khóa học Tiếng Anh

Chương trình luyện thi IELTS

Chương trình luyện thi IELTS của Khoa Đào tạo Quốc tế

Tổ chức thi Chứng chỉ TOEIC, IELTS quốc tế

Chương trình thi chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế của khoa FIE

Chương trình tiếng anh TOEIC

Chương trình luyện thi TOEIC đáp ứng chuẩn đầu ra về Tiếng Anh

Khóa học mùa hè tại Anh

Khóa học mùa hè tại Anh