6

quốc gia có chương trình liên kết

342

học sinh đã tham dự chương trình liên kết

11

trường đại học quốc tế là đối tác

Đào tạo Đại học

Đào tạo thạc sĩ tại đức
Du học Đức

Du học Đức với ICCEC Đại học xây dựng – Chắp cánh ước mơ bay xa

học đại học tại đức
Thông báo tuyển sinh: Chương trình dự bị đại học Đức

Thông báo tuyển sinh chính thức của chương trình Dự bị Đại học tại Đức

Du học tại Ý
Đào tạo dự bị Đại học tại Ý

Chương trình liên kết đào tạo dự bị Đại học với các trường Đại học tại Ý

học đại học tại đức
Đào tạo dự bị Đại học tại Đức

Chương trình liên đào tạo dự bị đại học liên kết với các trường tại Đức