6

quốc gia có chương trình liên kết

342

học sinh đã tham dự chương trình liên kết

11

trường đại học quốc tế là đối tác

Master Joint Program

Du học tại bỉ
Admission for Belgium Joint Master Program – 2017

Admission for Belgium Joint Master Program for school year 2017

Du học tại bỉ
EXECUTIVE MASTER PROGRAM IN BELGIUM

Executive master program in Belgium

đào tạo thạc sĩ tại Đài Loan
JOINT MASTER PROGRAM WITH NTU

JOINT MASTER PROGRAM WITH NTU

Du học Đức
Joint Master Program in Germany

Joint Master Program in Germany

Scholarship

Scholarship from Government of Poland

10 full-tuition scholarships from Government of Poland

Webinar from Saskatchewan University, Canada

Webinar from Saskatchewan University

FINANCIAL AIDS FOR STUDENTS BY NTU

GOOD NEWS for candidates participating in the Joint Master Program

Đối tác